images/ktd_3.jpg

O Kościele
Twój Dom

Jesteśmy grupą szczęściarzy, którzy doświadczyli przemiany życia przez spotkanie z żywym Bogiem. Wierzymy we wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym i chcemy według naszej wiary żyć. Nie zawsze wszystko nam się udaje, ale odbieramy wyraźnie Bożą pomoc w naszym życiu.
Dlaczego to robimy? Ponieważ Bóg jest Dobry i odkrywamy, że On chce naszego dobra. Otrzymaliśmy cenne skarby: wolność i wewnętrzny pokój, wynikające z przebaczonych nam grzechów i pojednania z Bogiem. Uważamy, że wszyscy ludzie powinni to wiedzieć, że są w oczach Boga cenni, że Jezus Chrystus ciągle zaprasza i cały czas zbawia.

Zapraszamy na nabożeństwa

Niedziela 11:00
Środa 19:00
Galeria LIMA w Konstancinie-Jeziornie
ul. Warszawska 31